Πλοήγηση στο Feng Office

Εάν δείτε μια τυπική οθόνη στο Feng Office, θα δείτε ουσιαστικά τις παρακάτω περιοχές:

 • Την κεντρική περιοχή με τις καρτέλες και την εργαλειοθήκη
 • Την κεφαλίδα
 • Την αριστερή πλευρική γραμμή εργαλείων με περιοχές εργασίας και ετικέτες
 • Την δεξιά πλευρική γραμμή εργαλείων με την online βοήθεια (μόνο στις εκδόσεις Feng Office 1.3.x και παλιότερες)

Στην κεντρική περιοχή έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που αποθηκεύονται στο Feng Office για ανάγνωση, επεξεργασία, προσθήκη ή διαγραφή. Χρησιμοποιώντας τις καρτέλες επάνω, μπορείτε να επιλέξετε την μονάδα με την οποία θέλετε να εργαστείτε. Μέσα σε μια μονάδα υπάρχουν συνήθως τρεις διαφορετικές προβολές:

 • Προβολές λίστας είναι πίνακες αντικειμένων συγκεκριμένου τύπου. Για παράδειγμα, στην μονάδα Σημειώσεις η προβολή λίστας εμφανίζει όλες τις σημειώσεις σε γραμμές και στήλες. Δεν έχει κάθε μονάδα αυτήν την generic μορφή της προβολής λίστας: Η μονάδα Ημερολόγιο χρησιμοποιεί μια γραφική αναπαράσταση των μηνών, εβδομάδων και μερών για την εμφάνιση γεγονότων, και η μονάδα Εργασίες έχει λίγο διαφορετική προσέγγιση.
 • Προβολές λεπτομερειών προσφέρουν - και για αυτό ονομάζονται έτσι - περισσότερες λεπτομέρειες μιας μοναδικής εγγραφής, και σας δίνουν επιπλέον εντολές για την επεξεργασία μιας εγγραφής.
 • Προβολές επεξεργασίας αποτελούνται από φόρμες που σας επιτρέπουν να επεξεργαστείτε όλες τις λεπτομέρειες μιας μοναδικής εγγραφής. Συνήθως διαχωρίζονται σε υποπεριοχές που μπορούν να γίνουν ορατές ή αόρατες ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Οι καρτέλες επάνω από την κεντρική περιοχή είναι το βασικό στοιχείο πλοήγησης στο Feng Office. Εδώ επιλέγετε τον τύπο πληροφορίας με τον οποίο θέλετε να εργαστείτε. Οι ετικέτες σε αυτές τις καρτέλες σας ενημερώνουν για τον τύπο της πληροφορίας που μπορείτε να περιμένετε.

Υπάρχει μια ειδική καρτέλα που ονομάζεται “Επισκόπηση”. Θεωρείστε την σαν το σημείο εκκίνηση ή την αρχική σελίδα της Feng Office εγκατάστασής σας. Η επισκόπηση προσφέρει μια επιλογή με την πιο σημαντική, πιο επείγουσα ή πιο πρόσφατη πληροφορία. Μπορείτε να το αποκαλείτε dashboard, εάν θέλετε.

Ανάλογα με την καρτέλα που επιλέξετε, συνήθως εμφανίζεται μια εργαλειοθήκη ακριβώς κάτω από τις καρτέλες. Κάνοντας κλικ σε ένα εργαλείο είτε εκτελεί κάποια εντολή απευθείας, είτε εμφανίζεται ένα πτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε μια από τις πολλές επιλογές.

Στην αριστερή πλευρά της κεφαλίδας, εμφανίζεται το όνομα της επιλεγμένης περιοχής εργασίας (συμπεριλαμβανόμενου του μονοπατιού αυτής της περιοχής εργασίας, παρόμοια με την πλοήγηση ψίχουλα/breadcrumb):

Στα δεξιά της κεφαλίδας εμφανίζονται τα εξής:

 • το όνομα του χρήστη που έχει συνδεθεί
 • ένα σύνδεσμο αποσύνδεσης
 • ένα σύνδεσμο για το administration panel
 • ένα σύνδεσμο για το λογαριασμό χρήστη του τρέχοντος χρήστη που έχει συνδεθεί
 • ένα σύνδεσμο για την online βοήθεια (που θα ανοίξει αυτό το wiki σε καινούργια ιστοσελίδα)
 • το κουμπί Νέα που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αντικείμενα οποιουδήποτε τύπου ανεξαρτήτως της μονάδας στην οποία εργάζεστε)

Η αριστερή πλευρική εργαλειοθήκη προσφέρει δύο διαφορετικές μεθόδους για το φιλτράρισμα της πληροφορίας που εμφανίζεται στην κεντρική περιοχή: περιοχές εργασίας και ετικέτες.

Για να επιλέξετε μια περιοχή εργασίας ή μια ετικέτα απλά κάνετε πάνω της κλικ. Σημειώστε πως μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία περιοχή εργασίας ή ετικέτα την φορά. Για να επαναπροσδιορίσετε ένα φίλτρο απλά κάντε κλικ ξανά στο Όλα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περιοχές εργασίας και ετικέτες ταυτόχρονα. Παρακαλώ σημειώστε πως τα δύο φίλτρα θα προστεθούν και τα αποτελέσματα της διαδικασίας φιλτραρίσματος θα ελαχιστοποιηθούν (όπως σε μια αναζήτηση που χρησιμοποιεί δύο όρους αναζήτησης συνδεδεμένους με την λογική συνθήκη AND).

Εάν έχετε πολλές περιοχές εργασίας ή ομάδες, μπορείτε να φιλτράρετε τα φίλτρα συμπληρώνοντας τα πεδία Φιλτράρισμα περιοχών εργασίας… ή Ετικέτες Φίλτρων….

Σημειώστε πως μπορείτε να μετακινήσετε τον διαχωριστή μεταξύ των περιοχών εργασίας και των ετικετών κατά όπως θέλετε. Εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο στην οθόνη σας, μπορείτε να κρύψετε το κουτί ετικετών ή και ολόκληρη την αριστερή πλευρική εργαλειοθήκη κάνοντας κλικ στα κουμπιά με τα βελάκια.

Για να ανοίξετε την αριστερή πλευρική εργαλειοθήκη, έχετε δύο δυνατότητες:

 • Για να την ανοίξετε μόνιμα, κάντε κλικ στο κουμπί με τα βελάκια.
 • Για να την ανοίξετε προσωρινά, κάντε κλικ στην περιοχή κάτω από κουμπίμε τα βελάκια.

Η δεξιά πλευρική εργαλειοθήκη έχει αφαιρεθεί από το Feng Office 1.4. Ο σκοπός της ήταν να περιέχει ένα σύστημα online βοήθειας το οποίο ποτέ δεν υλοποιήθηκε.