Работа с компании

В своята инсталация на Feng Office можете да съхранявате данни за колкото си пожелаете компании, но една от тях ще се различава от всички останали: така наречената компания собственик определя коя компания (или огранизация, или група хора) управлява съответната инсталацията на Feng Office, и следователно се ползва от някои привилегии. Всички други компании ще наричаме компании клиенти.

Двете основни разлики между тези два вида компании са следните:

  • Само потребители, които принадлежат на компанията собственик могат да се ползват от права на администратори.
  • Само за компанията собственик няма панел за настройки на правата за достъп.

В една инсталация на Feng Office можете да поддържате произволен брой клиентски компании. Потребители от различните клиентски компании могат да участват в работата ви по дадено работно пространство, при условие че сте ги асоциирали с него.

Внимание: Дори и дадени потребители да не споделят общо работно пространство, те пак могат да открият за съществуванието на всички останали потребители от коя да е компания, за която има профил в инсталацията. Това може да се окаже проблем, ако поддържате само една инсталация на Feng Office за няколко клиентски компании, за които не бихте искали да знаят помежду си, че ги обслужвате. Ето защо трябва да бъдете внимателни.1)

Всяка компания може да има асоциирани към нея потребители и контакти. В детайлния изглед на всяка компания можете да видите, редактирате или създадете както потребители, така и контакти. (Първо обаче се уверете, че разбирате разликата между тези две понятия.)

Правата за достъп до работни пространства са част от потребителския профил, но такива права съществуват също и на ниво компания. За да разберете по-добре тези права за достъп (и по-специално как те са свързани с правата на отделния потребител за достъп до работни пространства), моля прочетете помощната страница за потребителските права.